Baton Rouge Zoo names baby giraffe 'Burreaux' following contest

Baton Rouge Zoo names baby giraffe 'Burreaux' following contest