Gov. Edwards travels to southwest La. to monitor TS Harvey operations

Gov. Edwards travels to southwest La. to monitor TS Harvey operations