EXCLUSIVE: Washington representatives tour Lake Elementary School

EXCLUSIVE: Washington representatives tour Lake Elementary School