Nicki Minaj follows through on promise, shouts out Brad Wing

Nicki Minaj follows through on promise, shouts out Brad Wing