Gov. Edwards says La. faces $600M shortfall

Gov. Edwards says La. faces $600M shortfall