Baker Mayor Darnell Waites - 8:45 a.m. UPDATE

Baker Mayor Darnell Waites - 8:45 a.m. UPDATE