Baton Rouge football coaches react to new LHSAA postseason plans

Baton Rouge football coaches react to new LHSAA postseason plans