Baton Rouge triathlete takes Ironman Florida

Baton Rouge triathlete takes Ironman Florida