Baton Rouge cyclists honor fallen biker

Baton Rouge cyclists honor fallen biker