Sen. Mary Landrieu apologizes for misusing state money

Sen. Mary Landrieu apologizes for misusing state money